Ocena brak

Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

a) sprawdzanie – obejmuje czynności gromadzenia i scalania informacji o uczniach i klasie przy pomocy różnych środków, jego efektem jest rozpoznanie osiągnięć ucznia

b) ocenianie – jest to proces, ma charakter ciągły i systematyczny

c) ocenianie ciągłe

d) ocenianie jednorazowe : zewnętrzne – matura

e) ocenianie kształtujące – opiera się na informacjach zebranych przed rozpoczęciem nauki, do planowania przyszłego kształcenia

f) ocenianie zbierające – stwierdzenie w jakim stopniu osiągnięcia ucznia, klasy i nauczyciela odpowiadają założonym celom dydaktycznym

g) wystawianie stopni (konkurs, egzamin) – jest to określenie jakiej wartości odpowiada informacja uzyskana w trakcie kontroli

Podobne prace

Do góry