Ocena brak

Sposoby zmiany konstytucji – konstytucja sztywna i elastyczna

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucja elastyczna – taka, dla której zmiany nie są przewidziane szczególne wymogi. Może ona być zmieniana w tym samym trybie postępowania, co ustawy zwykłe. W konsekwencji, każda ustawa dotycząca materii konstytucyjnej uchyla lub zmienia ustawę zasadniczą. Klasycznym przykładem tego typu jest Konstytucja Wielkiej Brytanii.

Konstytucja sztywna – tryb zmiany jest trudniejszy od trybu uchwalania ustaw zwykłych. Niektóre konstytucje zawierają nawet zakaz zmiany pewnych postanowień (np. w Konstytucji Francji z 1958 r – zakaz uchylania zasady republikańskiej formy rządu).

Do góry