Ocena brak

Sposoby zawierania kontraktów

Autor /Aureliusz Dodano /29.11.2011

Sposoby zawierania kontraktów: (trzeba umieć je scharakteryzować!!!)

  • oferty – podstawowy sposób zawierania umów. Regulują je art. 60-70 KC

  • negocjowanie (rokowania)

  • przetargi

  • aukcje

  • umowa przedwstępna

  • listy intencyjne

Kontrakt nie może być sprzeczny z zasadami obrotu gospodarczego.

Ogólna zasadą w prawie cywilnym jest to, iż oświadczenie woli może być złożone w dowolnej formie (pisemnej, ustnej) aby wywołało skutki prawne.

Szczególnymi formami złożenia oświadczenia woli są :

  • forma pod rygorem nieważności – wymóg formy pisemnej np. przy pełnomocnictwie ogólnym, o przejęcie długu, przy umowie poręczenia

  • forma dla celów dowodowych – jest ona obligatoryjna jeżeli przedmiotem umowy jest zobowiązanie przekraczające 2000 zł

  • forma dla wywołania oznaczonych skutków prawnych

Podobne prace

Do góry