Ocena brak

Sposoby zapewnienia etycznego administrowania sprawami publicznymi

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Etyczne kierownictwo w urzędzie

- Postawa etyczna jako wymóg kwalifikowania służby

- Szkolenia w zakresie etycznego postępowania

- Opracowanie, upowszechnianie i wdrażanie kodeksów etycznych

- Włączanie procedur etycznych do procesów zarządzania

- Rozpoznawanie i eliminowanie słabości organizacyjnych wpływających na nieetyczne postępowanie

- Eliminowanie napiwków jako drobnych wyrazów wdzięczności

Podobne prace

Do góry