Ocena brak

Sposoby walki z bezrobociem

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Specjaliści uważają, że warunkami niezbędnymi dla powstrzymania fali bezrobocia są:

  • zwiększenie inwestycji i tempa wzrostu gospodarczego,

  • zmniejszenie podatków i świadczeń socjalnych obciążających pracodawców oraz

  • liberalizacja kodeksu pracy.

Jednym ze sposobów walki z bezrobociem może być także podejmowanie pracy za granicą w ramach umów międzynarodowych.

Każdy kraj broni swego rynku pracy i ściga tych, którzy przyjeżdżają pracować na czarno. Legalną pracę za granicą można podejmować tylko według zasad określanych przez państwo, do którego chce się wyjechać. Źródłem informacji na ten temat są przedstawicielstwa zagranicznych placówek, a także departament migracji zarobkowej Krajowego Urzędu Pracy (KUP), który jest największym pośrednikiem, a zarazem koordynatorem wyjazdów do zagranicznych pracodawców.2

Jednym ze sposobów podejmowania pracy poza granicami kraju są kontrakty zawierane dzięki eksportowi usług, głównie budowlanych. Osoby, które zatrudnią się w takich firmach, jak np. Budimex czy Exbud, wyjeżdżają realizując zawierane przez te firmy zlecenia. Podlegają wówczas przepisom, takim samym jak w przypadku pracy w Polsce. Inny rodzaj wyjazdów to wyjazdy organizowane na indywidualne zamówienia zagranicznych pracodawców. Realizowane są one poprzez dwustronne umowy między Polską a danym krajem. Każdego kto wyjeżdża obowiązują przepisy kraju, w którym zamierza zarobkować. Przepisy te muszą uwzględniać umowy rządowe o wzajemnym zatrudnianiu, o ile oczywiście taką umowę Polska z danym krajem podpisała. Po to, by legalnie pracować za granicą, trzeba przede wszystkimi wyszukać pracodawcę, któremu zależy na zatrudnieniu cudzoziemca i oczywiście uzgodnić z nim warunki pracy i płacy. Następnie należy uzyskać stosowne zezwolenie na pracę w urzędzie analogicznym do naszych urzędów pracy. Pracę za granicą znaleźć też mogą pośrednicy działający w Polsce, którzy mają upoważnienie Krajowego Urzędu Pracy. Ich wykaz znajduje się w każdym Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Najwięcej ofert pośredników związanych jest z pracą marynarzy, na drugim miejscu znajdują się zawody budowlane.

Do tej pory Polska zawarła umowy i porozumienia dwustronne z dwunastoma państwami, w tym cztery z krajami Unii Europejskiej: Belgią, Francją Luksemburgiem i Niemcami. Pozostałe umowy podpisane są z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Litwą, Białorusią, Rosją oraz z Libią. Trwają przygotowania do podpisania takich dokumentów z Hiszpanią i Włochami. Z Niemcami i Francją mamy porozumienia o pracy sezonowej, natomiast z Niemcami, Francją, Belgią, Szwajcarią i Luksemburgiem umowy o zatrudnianiu osób nazywanych pracownikami - stażystami lub pracownikami - gośćmi.

KUP i urzędy pracy są przede wszystkim zainteresowane pomocą bezrobotnym, bo wyjazdy zagraniczne łagodzą sytuację na krajowym rynku pracy. Oferty otwarte przekazywane są w rejony szczególnie zagrożone bezrobociem i przeznaczone dla osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych bądź zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

Najwięcej osób wyjeżdża co roku do pracy w Niemczech. Zatrudnienie sezonowe podjęło w ubiegłym roku ponad 230 tys. osób, z czego tylko 934 skorzystało z anonimowych ofert otwartych. Najczęściej były to prace w rolnictwie, leśnictwie, w objazdowych imprezach widowiskowych, wesołych miasteczkach, hotelarstwie i gastronomii.

Najdogodniejsze warunki pracy przysługują studentom podejmującym pracę w czasie wakacji. Jeśli praca jest zorganizowana za pośrednictwem Centralnego Biura Pośrednictwa Pracy (ZAV) w Bonn lub innych upoważnionych przez to biuro urzędów, studenci nie potrzebują nawet wiz pobytowych z prawem do pracy.

Naboru kandydatów dokonują wojewódzkie urzędy pracy. Do pracy w wakacje w Niemczech wyjeżdżają również studenci, którzy posiadają już swoich pracodawców i sami zawierają z nimi umowy o pracę. Corocznie około 5 tys. studentów zarobkuje w ten sposób.

Z kolei wymogi stawiane cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej Brytanii, są bardzo rygorystyczne. Polska nie zawarła z tym krajem żadnej umowy w zakresie wzajemnego zatrudniania. Od zeszłego roku natomiast rozpoczęła się współpraca z autonomiczną wyspą Jersey, uznającą zwierzchnictwo Wielkiej Brytanii. Polacy mogą wyjeżdżać legalnie na tę wyspę położoną na kanale La Manche, 50 km od wybrzeży Francji do prac związanych z gastronomią i hotelarstwem. Do pracy brakuje w sezonie od kwietnia do października cztery tysiące osób. Znajduje się tam około 300 hoteli, pensjonatów, apartamentów, kwater, są liczne restauracje, bary, kafejki - miejsca te potrzebują rąk do pracy.

 

Podobne prace

Do góry