Ocena brak

Sposoby umorzenia zobowiązań

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

  Prawo cywilne:

  a/. najprościej było wykonać zobowiązanie,

  b/. wierzyciel mógł także zwolnić dłużnika z jego wykonania (przez stypulację lub wpis do ksiąg przychodu nigdy nie otrzymanego)

  c/. mogła zajść nowacja (novatio) czyli odnowienie polegające na zastąpieniu dotychczasowego zobowiązania innym, zawierającym nowy element np. zmiana strony, warunku, terminu, przedmiotu umowy.

  d/. zejście się wierzytelności i długu w jednej osobie (np. spadek)

  e/. zbieg tytułów nieodpłatnych (gdy wierzyciel stał się nieodpłatnie właścicielem danej rzeczy w inny sposób).

  Prawo pretorskie nie uwalniało od zobowiązania, była to umowa stron o:

  a/. niewnoszenie powództwa (pactum de non petendo) - wierzyciel zrezygnował z dochodzenia swoich praw czasowo (dylatoryjna) lub na stałe ( peremptoryjna). Jeśli pozwał dłużnika korzystał on z zarzutu procesowego.

  b/. potrącenie (compensatio) - gdy obie strony były sobie coś winne pomniejszano długi między nimi o wartość zobowiązań, można to było uczynić tylko w procesie - dokonywał tego sędzia.

Podobne prace

Do góry