Ocena brak

Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Umocnienie zobowiązania mogło nastąpić przez zabezpieczenie osobowe lub zabezpieczenie rzeczowe.

Rodzaje zabezpieczeń osobowych:

  • poręczenie: sponsio; fidepromissio; fideiussio;

  • mandat kredytowy – mandatum pecuniae credendae

  • constitutum debiti alieni 

  • receptum argentarii

Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych:

  • fiducia cum creditore contracta 

  • zastaw ręczny – pignus

  • zastaw umow(n)y – hipoteca 

dodatkowe formy zabezpieczenia:

Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za cudzy długitercesja intercessio.

Podobne prace

Do góry