Ocena brak

Sposoby uchylenia mocy obowiązującej aktu normatywnego

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Sposoby utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (derogacja).

I.) Na etapie stanowienia

- Derogacja właściwa - to sytuacja gdy nowo uchwalony akt zawiera przepisy uchylające:

- całkowita - nowa ustawa zastępuje wszystkie poprzednie przepisy w danej dziedzinie, np.tracą moc a)…b)… wszystkie uchylane przepisy.

- częściowa- uchylenie niektórych przepisów (wymienia się artykuły) poprzednio obowiązujących - zastąpienie nowych przepisem, uchylamy - nie ma zastąpienia nowych przepisem.

Jeżeli chcemy przedłużyć moc obowiązywania przepisów to wymieniamy ustawę, że się uchyla ją np. z wyjątkiem artykułu. Można powiedzieć ogólnie, że tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązujące. Przepisy regulujące daną materię.

Błędem jest derogacja domyślna. Poprzez wydanie nowej ustawy nie można się domyślać, że stare przepisy nie obowiązują. W tym przypadku trzeba stosować reguły kolizyjne.

II.) Na etapie stosowania prawa

- Derogacja niewłaściwa - stosujemy reguły kolizyjne, pozwalają one usunąć niezgodności norm prawnych. Odnosi się tylko do danej sytuacji. Norma wcześniejsza uchyla normę późniejszą. Norma szczegółowa uchyla normę ogólną.

- Upływ Czasu - tylko w przypadku aktów czasowych. Ustawa wchodzi w życie dnia i obowiązuje do dnia.

- Orzeczenie TK - stwierdza niezgodność przepisu z konstytucją. Skutki:

  • jeżeli wniosek do TK przed podpisaniem złożył Prezydent to nie wchodzi w życie. Kontrola prewencyjna.

  • jeżeli TK orzeka do obowiązującej ustawy przestaje obowiązywać na przyszłość.

Podobne prace

Do góry