Ocena brak

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

  1. na mocy porozumienia stron,

  2. za wypowiedzeniem,

  3. bez wypowiedzenia,

  4. z upływem czasu, na który była zawarta,

  5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Podobne prace

Do góry