Ocena brak

Sposoby przyjęcia spadku

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Powołanie do spadku dawało prawną możność objęcia spadku, co mogło nastąpić po oświadczeniu woli przyjęcia spadku (poza dziedzicami koniecznymi):

  • cretiowypowiedzenie wobec świadków uroczystych słów (często ograniczone w testamencie terminem 100 dni),

  • pro herede gestio – dorozumiane oświadczenie woli objęcia spadku przez zachowanie o tym świadczące,

  • nuda voluntas – proste nieformalne oświadczenie woli.

Prawo justyniańskie pozostawiło tylko te dwa ostatnie sposoby objęcia spadku. Brak terminu na przyjęcie (ogłoszenie) spadku stanowił problem dla wierzycieli. W prawie pretorskim mogli oni zapytać in iure (przed pretorem) powołanego do spadku czy jest spadkobiercą, pretor dawał zwykle czas do namysłu spatium deliberandi, a po jego upływie i braku odpowiedzi uznawano, że spadek nie został objęty i o ile nie było kolejnych powołanych wierzyciele mogli egzekwować z masy spadkowej. W prawie justyniańskim brak odpowiedzi był potwierdzeniem objęcia spadku.

Agnitio – prośba o bonorum possessio była traktowana jako chęć objęcia spadku. Dołączenie warunku lub terminu unieważniało przyjęcie spadku.

Odrzucenie spadku przez heres extraneus (voluntarius) następowało przez nie przyjęcie lub wyraźne odrzucenie spadku. Dziedzice konieczni heredes necessarii, domestici z czasem otrzymali od pretora dobrodziejstwo powstrzymania się od nabycia spadku beneficium abstinendi.

Podobne prace

Do góry