Ocena brak

SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie interpersonalne – bezpośrednie

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

Komunikowanie interpersonalneproces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych.

Cechy:

- natychmiastowe sprzężenie zwrotne

- komunikowanie interaktywne, czyli minimum dwie jednostki wchodzą we wzajemne interakcje

- dwustronny charakter

Poziomy:

  • Faktycznyrozmowa prowadzona o nieistotnych tematach

  • instrumentalny – osiągnięcie porozumienia w określonej sprawie

  • afektywny – znajomość i zażyłość stosunków u uczestników komunikatu

Kanały komunikacji

  • Nieformalny – kontakty prywatne; równorzędna pozycja

  • Formalny – przypisywanie określonych ról

Do góry