Ocena brak

Sposoby i kierunki oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Handel zagraniczny jest narzędziem transformacji struktury wytworzonego dochodu narodowego: służy do dopasowania struktury wytworzonego dochodu do potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych. W krajach mało rozwiniętych struktura dochodu różni się od potrzeb, asortyment jest ograniczony, a potrzeby upodabniają się do skali międzynarodowej. Handel zagraniczny pozwala pokonać barierę strukturalną (import umożliwia poszerzenie asortymentu; export może stać się środkiem zapłaty za import – umożliwia też zwiększenie wolumenu produkowanych towarów i usług, czyli zwiększenie korzyści ze specjalizacji międzynarodowej).

Handel pełni także funkcję redestrybucyjną (zmiana proporcji podziału wytworzonego dochodu narodowego na akumulację i konsumpcję).

W gospodarce zamkniętej: Yw = I + K + R

W gospodarce otwartej: Yw = I + K + R + Ex – Im

Yw – dochód narodowy wytworzony ; I – inwestycje ; K – konsumpcja ; R – wydatki rządowe ; O – oszczędności ; Ex – export ; Im – import.

W gospodarce otwartej export jest taktowany jako rodzaj inwestycji zagranicznej, import - oszczędności.

Im większa jest przewaga exportu nad importem (dodatnie saldo) tym mniejsze mogą być inwestycje krajowe, bo export zwiększa dochód narodowy tak jak inwestycje powoduje wzrost zatrudnienia i wydajności pracy.

Im większa jest przewaga importu nad exportem (ujemne saldo bilansu) tym mniejsze mogą być oszczędności krajowe. Nadwyżka importu nad exportem oznacza uzupełnienie akumulacji krajowej. W gospodarce rynkowej gdzie występuje przewaga podaży nad popytem handel zagraniczny kształtuje w sposób istotny globalny popyt. Export zwiększy popyt na towary i usługi krajowe, import przeciwnie – zmniejsza. Przy niepełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych, gdy export jest większy niż import jest to zjawisko korzystne, bo prowadzi do wzrostu dochodu. Gdy występuje import większy niż export to działa depresyjnie na gospodarkę, ale w sytuacji statycznej, czyli gdy nie ma wzrostu inwestycji = rozbudowy aparatu produkcyjnego = zwiększenia zatrudnienia = popytu.

Sposoby:

1) inwestycje patrz

2) mnożnik inwestycyjny, exportowy i supermnożnik

Podobne prace

Do góry