Ocena brak

SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

 1. Kryterium 1:

 • Metody mające cel jawny

 • Metody mające cel ukryty

 1. Kryterium 2:

 1. Metoda ankietowa:

Jest określona liczba pytań, kierowanych zazwyczaj do pojedyńczych respondentów. Może to być wywiad osobisty, telefoniczny, pocztowy.

 1. Metody psychologiczne:

 • Metody pogłębione (głębinowe): Prowadzi się rozmowę z pojedyńczą osobą. Osoba z przygotowaniem psychologicznym zagłębia się i wyciąga wnioski. Nie ma konkretnych pytań, lecz ważną rolę odgrywają tu pytania dodatkowe. Celem jest zachęcenie respondenta do rozmowy. Instrumentem pomiarowym jest scenariusz.

 • Wywiady grupowe, zogniskowane (focus group): Prowadzi się wywiad z grupą osób. Są to grupy od 5 do 25 osób (w praktyce od 8 do 12 osób). Scenariusz rozmowy jest prowadzony przez modelatora. Wywołuje on rozmowę i obserwuje reakcje osób na to co mówią inni. Obecność grupy daje uczestnikowi poczucie bezpieczeństwa. Często są kamery rejestrujące cały wywiad i pomocne w późniejszej analizie. Wadą tych wywiadów jest to, że nie są reprezentatywne, a także wpływowość innych.

 • Techniki projekcyjne (metody osoby trzeciej): Występuje ukryty cel badania. Odpowiadający ma się wypowiedzieć nie o sobie, lecz o kimś innym – o osobie trzeciej. Dzięki temu uzyskujemy większą wiarygodność.

 • Testy skojarzeniowe:

 • respondent podaje jedno słowo

 • metoda uzupełnień (Są niekompletne zdania i trzeba je uzupełnić.)

 • Test apercepcji tematycznej: Pokazuje się respondentowi rysunki, fotografie i musi on powiedzieć co się tam znajduje.

 • Metody wyobrażeń (testy wyobrażeń): Respondent ma powiedzieć co sobie wyobraża.

 1. Metody obserwacyjne

 • Mechaniczne

 • Osobiste

 1. Metody eksperymentalne:

 • Laboratoryjne (stworzenie sztucznych warunków)

 • Rynkowe

 

Podobne prace

Do góry