Ocena brak

SPOSÓB UCHWALANIA l ZMIANY KONSTYTUCJI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Konstytucja- może być nadana, narzucona (okrojona) przez suwerena np.: przez monarchę (1814-Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII)

- może być uchwalona (przez organ kolegialny uchwalający). Parlament lub konstytuantę (zatwierdzony przez referendum ludowe, zwykle ok. 5UU i)ś. ludzi ma prawo inicjatywy konstytucyjnej.

Z reguły uchwalanie konstytucji przez parlament - kwalifikowana większość głosów ( 2/3 lub 3/5 ). Referendum= bezwzględna większość.

( W Polsce: 3 czytania. Senat, podpisanie, veto, nakaz ogłoszenia ). Zmiana konstytucji: * system poprawek ( dołączonych do pierwotnego tekstu np.: w USA * ustawy konstytucyjne ( zmieniają bądź uzupełniają, nic są one rozpoznawalne w ogłoszonym tekście jednolitym, niektóre nic mogą być zmienione „niezmienialne" W naszej: utrudniony tryb zmiany ( referendum ).

Podobne prace

Do góry