Ocena brak

Sposób realizacji celów i zadań strategicznych – przykłady

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

 1. Strategia rynkowa (m-ingowa):

  • zwiększyć udział w regionalnym rynku kredytowym o .... punktów

  • wprowadzić usługi bankowości internetowej, home backing, abanking

  • rozszerzyć sieć na dalsze regiony

  • rozwijać sieć małych placówek

  • rozwijać sieć bankomatów

  • rozwijać prace nad innowacją produktową

  • rozwijać tzw. usługi pakietowe (towarzyszące kontu osobistemu)

  • wprowadzić karty płatnicze z mikroprocesorem – chipowe karty płatnicze

  • wdrażać usługi e-commerce: internet, TV cyfrowa, telefonia komórkowa

 2. Strategia finansowa (wskaźniki, parametry)

 • wzrost wartości rynkowej banku dla akcjonariuszy

 • obniżenie kosztów

 • osiągnięcie odpowiedniej wielkości zysku netto na jednego zatrudnionego

 • odpowiednia relacja kosztowo-dochodowa

 • wskaźniki dot. zwrotu na aktywach (ROA) i zwrotu na kapitale (ROE), gdzie ROE ≥ wskaźnik inflacji

 • wskaźnik kredytów do depozytów (im wyższy tym lepiej)

 • współczynnik wypłacalności

 1. Strategia technologiczna:

 • wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego

 • jednostanowiskowe kasy automatyczne

 • tzw. call center: system telełączności

 • automatyzacja prac na zapleczu

 1. strategia organizacyjno-instytucjonalna:

 • utworzyć holding bankowy, grupę banków

 • zawrzeć porozumienie partnerskie z innymi bankami

 • połączenie się z innym bankiem

 • wprowadzić strukturę organizacyjną zorientowaną na klienta, wydzielić 2 piony: detalu i przedsiębiorstw

 • outsourcing: wyprowadzić pewne dziedziny poza bank: ochrona, sprzątanie

 1. Strategia kadrowa:

 • zrestrukturyzować kadrę banku w związku z reorganizacją banku, automatyzacja

 • wdrożyć nowoczesne systemy rekrutacji kadr

 • wdrożyć nowy system oceny kadr

 • szkolenie osób w zakresie umiejętności proklientowskich, w związku z przesunięciem ludzi z zaplecza na front office

 • wprowadzić nowy system motywacyjny

Do góry