Ocena brak

Sposób prowadzenia ćwiczeń w wodzie

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Warunkiem pełnego wykorzystania wszystkich omówionych dodatnich cech wody i osiągnięcia jak najlepszych warunków usprawniania jest właściwe prowa-

dzenie ćwiczeń w wodzie. Pierwszym bardzo istotnym czynnikiem w postępowaniu jest przyzwyczajenie i oswojenie pacjenta z wodą; na ten cel przeznaczamy pierwsze godziny ćwiczeń. Zalecamy stopniowe zanurzenie się w wodzie, wykonywanie ruchów dowolnych, zanurzenie twarzy i głowy pod wodę. Do właściwego programu ćwiczeń przystępujemy wtedy, gdy pacjent swobodnie i bez niechęci przebywa w wodzie.

Przy reedukacji mięśni w wodzie przestrzegamy ogólnie przyjętych zasad. Zwracamy uwagę na branie udziału w ruchu właściwych mięśni, zwalczamy substytucję, dawkujemy stopniowo czas i intensywność ćwiczeń. W wodzie prowadzi się przede wszystkim ćwiczenia czynne właściwe lub ćwiczenia czynne prowadzone. Te rodzaje ćwiczeń zaleca się przy sile mięśni 1-3; zastosowane w wodzie, dają jak najlepsze wyniki. W wodzie możemy również prowadzić ćwiczenia bierne i redresyjne.

Ćwiczenia redresyjne wykonujemy przy końcu kąpieli, po rozluźnieniu tkanek pod wpływem ciepłej wody. W technice prowadzenia ćwiczeń redresyjnych w wodzie przestrzegamy ogólnie przyjętych zasad dla tego rodzaju ćwiczeń.

Temperatura wody, w której odbywają się ćwiczenia, może wahać się w od 27 do 30°C w dużych basenach, 30-38°C w małych basenach i wannach. Czas ćwiczeń w wodzie nie powinien przekraczać 30 min.

 

Podobne prace

Do góry