Ocena brak

SPOSÓB KREOWANIA RADY MINISTRÓW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

l ETAP- Prezydent powołuje Premiera a na jego wniosek Ministrów, w ciągu 14 dni ubiega się o wotum zaufania, po wygłoszeniu expose premiera. Sejm bezwzględną większością głosów decyduje. Jeżeli nie udzieli wotum to II etap.

II ETAP- Sejm formułuje rząd ( 14 dni ). Kandydaturę na Premiera zgłasza 46 posłów w głosowaniu imiennym. Sejm wybiera Prezesa RM, po wyborze Premier: expose proponowany skład RM. Sejm wtedy decyduje łącznie ( bezwzględną większością) Jeżeli otrzyma rząd wotum zaufania to rola prezydenta ogranicza się do zaakceptowania rządu. Jeżeli rząd nie otrzyma wotum to III etap.

III ETAP- 14 dni prezydent ma na powołanie rządu i odebranie przysięgi. Sejm ma 14 dni na udzielenie votum zaufania (zwykła większość głosów). Jeżeli brak votum to Prezydent rozwiązuje Sejm i przyjmuje dymisje rządu.

Podobne prace

Do góry