Ocena brak

SPOSÓB DOCHODZENIA ODSZKODPWANIA OD PAŃSTWA

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Przed sądami państw członkowskich

  • Stosownie do procedur krajowych

  • Sądy są zobowiązane do kierowania się w orzeczeniach przesłankami odpowiedzialności, (czyli tu chodzi o te opisane powyżej) – niedopuszczalność uzależnienia odpowiedzialności od dalszych wymagań np. stwierdzenia winy państwa

  • Prawo krajowe określa zakres odszkodowania

  • Sądy krajowe są zobowiązane do stosowania takich samych zasad przy zasądzaniu odszkodowania od państwa na podstawie prawa wspólnotowego, co przy odpowiedzialności odszkodowawczej opartej na prawie krajowym

Podobne prace

Do góry