Ocena brak

SPORY O ŹRÓDŁA POZNANIA

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Dwa zasadnicze spory dotyczące źródeł poznania ludzkiego to spór między aposterioryzmem a aprioryzmem i spór między racjonalizmem a irracjonalizmem. Pierwszy to spór o ilość rodzajów czynności poznawczych, a zwłaszcza rodzajów bezpośredniego poznania, o powiązania między nimi (ze względu na spełniane funkcje poznawcze), a zwłaszcza o pozycję doświadczenia. Drugi to spór o kierowniczą rolę rozumu (poznania intelektualnego) w naszym poznaniu.

Oprócz tych toczą się spory dotyczące poszczególnych źródeł poznania; np. w związku ze spostrzeŜeniem zmysłowym (zewnętrznym) występuje spór o przedmiot tego spostrzeŜenia (między pre-zentacjonizmem a reprezentacjonizmem) i spór o charakter tego spostrzeŜenia (między sensualizmem a intelektualizmem).

Podobne prace

Do góry