Ocena brak

Spory i konflikty w A. Łacińskiej

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Konflikt w Salwadorze i Gwatemali- to konflikt społeczny między dyktatorskimi rządami a masami ludowymi. W Salwadorze powstał sojusz oligarchii i wojska, rządzacy krajem przez wiele dziesiątków lat. Postępująca w szybkim tempie koncentracja ziemi w rękach oligarchii pociągnęła za sobą rugowanie gruntów chłopskich. Nędza bezrolnych chłopów i bezrobocie wśród robotników to główne przyczyny wzrostu nastrojów rewolucyjnych.

Pierwsze krwawo stłumione powstanie chłopskie wybuchło w Salwadorze w 1932. W latach 60 walka polityczna weszła w nową fazę: ukształtowały się masowe organizacje ludowe i zbrojne ugrupowania partyzanckie. Wyniki wyborów w latach 70 zostały sfałszowane, co dowiodło, ze elity rządzące nie dopuszczą do demokratycznych reform. Przełomowym wydarzeniem było zjednoczenie się lewicowo-demokratycznych organizacji politycznych i organizacji partyzanckich. Powstał Front Demokratyczno-Rewolucyjny i jego zbrojne ramię- Front Wyzwolenia Narodowego . Rewolucja salwadorska wyrażała interesy klasy robotniczej, chłopów i warstw średnich. Celem są reformy strukturalne i stworzenie demokratycznego państwa. Podjęto„ofensywę generalną” która miała przerodzić się w masowe powstanie przeciwko rządzącym, jednak nie doszło do tego. Rozpoczęła się12 –letnia wojna domowa. Dopiero 1992 roku podpisano porozumienie między rządem a zbrojną partyzantką kończąc 12-letnią wojnę domową.

W latach 80 narastał kryzys w stosunkach amerykańsko- panamskich, którego przyczyną była zbrojna interwencja USA w Panamie. Źródła konfliktu tkwiły w przeszłości Panamy. Rywalizację zagranicznych kapitałów o budowę kanału transprzesmykowego wygrały Stany zjednoczone, prowokując oderwanie się od Kolumbii jej prowincji Panamy i ogłoszenie przez nią niepodległości. Treść podpisanej konwencji o Kanale Panamskim była przedmiotem sporu między obu państwami przez lata. Na jej mocy S.Z. otrzymały prawo do wiecznego użytkowania i ochrony strefy o szerokości 10 mil wzdłuż kanału. Już od momentu podpisania traktatu Panama prowadził rewizję porozumień i dążyła do przywrócenia jej suwerenności.

Dlatego też już w 1964 roku Panama zerwała stosunki z USA i zażądała zmianę traktatu. Rozmowy trwały 3 lata, ale nowych umów nie przyjęto ponieważ w Panamie do władzy doszedł Torrijos który dążył do odzyskania przez Panamę suwerenności nad kanałem i strefą. W 1977 doszło do podpisania przez Cartera i Torrijosa Traktatu Panamskiego, który anulował inne umowy. Panama przejęła jurysdykcję nad strefą kanału i przekazała S.Z. prawo do użytkowania terytorium niezbędnego do funkcjonowania i obrony kanału przy zachowaniu suwerenności Panamy na całym tym obszarze. Jednak w momencie objęcia władzy w USA przez Reagana a w Panamie przez Noriega konflikt ten po raz kolejny pojawił się . Noriega oskarżony o handel narkotykami został skazany a w P. władzę przejął Balladeres. Co pozwoliło na przywrócenie dobrych kontaktów z USA. .

Procesy integracji i współpracy na półkuli zachodniej. W latach 90 nastąpił okres przyspieszonej integracji na kontynencie amerykańskim. Powstały ugrupowania integracyjne: -Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (CACM). 5 państw A.Ś. podpisały traktat o wolnym handlu i współpracy gospodarczej. Wspólnota Karaibska (CARICOM). To kontynuacja CARIFTY , celem tej org. Było doprowadzenie do integracji gospodarczej państw w basenie Morza Karaibskiego.Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Integracyjne. Powstało z przekształcenia LAFTY. Podpisane przez Argentynę, Brazylię, Meksyk, Paragwaj, Peru i Urugwaj. pakt Andyjski. Powstał, aby zacieśnić współpracę małych i średnich państw z deficytem w handlu zagranicznym w ramach LAFA.

W praktyce oznaczało to utworzenie w łonie LAFTA uprzywilejowanej strefy handlu.(Chile, Ekwador, Kolumbia, Peru, Wenezuela) Grupa Dorzecza La Platy powstała w odpowiedzi na powstanie Grupy Andyjskiej (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). MERCOSUR Wspólny Rynek Południa, podpisały to Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj . Cel to utworzenie strefy wolnego handlu. NAFTA trójstronny Układ o Wolnym Handlu w Amer. Pół. Zawarty między USA, Kanadą i Meksykiem Te przedsięwzięcia integracyjne zmierzają do zrealizowania tzw. „Inicjatywy dla Ameryk” Buscha z 1990, zakładają powstanie wolnego rynku obejmującego całą zachodnia półkulę. Ma on stanowić silną przeciwwagę dla integrującej się Europy i Azji Wschod

Podobne prace

Do góry