Ocena brak

SPÓR O PRZEDMIOT POZNANIA

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Jednym z podstawowych sporów filozoficznych  jest spór między realizmem a idealizmem o przedmiot (zakres, granice) poznania, o poznawalność tego, co istnieje. Odgrywa on centralną rolę w filozofii nowoŜytnej, częściowo i we współczesnej. Pamiętać przy tym naleŜy o wielości znaczeń terminów „realizm" i „idealizm".

Podobne prace

Do góry