Ocena brak

Spór o funkcje państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Doktryny dotyczące państwa wskazują na funkcję zewnętrzną państwa, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezależności w stosunkach z innymi, oraz wewnętrzną, obejmującą: - możliwość określania i realizacji polityki oznaczającą konieczność formułowania celów i określania sposobów zaspokajania potrzeb, - gromadzenie zasobów pozwalających osiągać wyznaczone cele polityczne, poprzez nakładanie podatków czy powoływanie do armii, - stanowienie norm prawnych, regulujących zachowania jednostki i zbiorowości, - prawo do reagowania w sytuacji naruszenia tych norm. Zakres uprawnień w sprawowaniu funkcji wewnętrznej, jest przedmiotem sporów ideologicznych, szczególnie między koncepcją liberalną i socjaldemokratyczną państwa. Koncepcja liberalizm zakłada ograniczenie funkcji wewnętrznej do stanowienia i egzekwowania prawa w zakresie zapewnienia porządku publicznego w państwie.

Działalność gospodarcza powinna pozostawać poza wpływem państwa i być pozostawiona wolnym obywatelom. Doktryna socjaldemokratyczna zakłada z kolei aktywność państwa w sferze gospodarczej szczególnie aktywność ta powinna obejmować prowadzenie polityki społecznej, zapewniającej ochronę socjalną grupom upośledzonym ekonomicznie. Pozostaje kwestią dyskusji, jak daleko powinien być posunięty interwencjonizm państwowy.

Współczesne państwo kapitalistyczne uwikłane jest w sprzeczności wynikające z konieczności spełnienia różnorodnych funkcji. Z jednej strony musi ono zapewnić warunki rozwoju i ochraniać proces akumulacji zasobów po to aby mieć źródło dochodów, z drugiej strony władza polityczna uzależniona jest od poparcia obywateli, czyli musi utrzymywać pozycję wiarygodnego arbitra w czasie rozstrzygania konfliktów grupowych, w tym o podłożu klasowym.

Podobne prace

Do góry