Ocena brak

Spór o cierpienie Boga

Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012

Spór, który trwał od piątego stulecia aż po Sobór Konstantynopolitański II (553), a którego przedmiotem były stwierdzenia o Synu Bożym, który za nas cierpiał i umarł.

Zakładając, że Bóg jako Bóg nie może cierpieć, możemy jednak przyjąć, że zjednoczenie natury boskiej z ludzką w jednej Osobie Jezusa Chrystusa usprawiedliwiało wyznanie wiary tych mnichów scytyjskich, którzy po przybyciu do Rzymu około roku 519 oświadczyli, że jedna Osoba Trójcy Przenajświętszej za nas cierpia-ła w ciele” (zob. DH 401, 432; ND 617, 620/10).

Zob. cierpienie Boga, communicatio idiomatum, Sobór Konstantynopolitański II, trisagion.

Podobne prace

Do góry