Ocena brak

Sponsoring telewizyjny

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

 

Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

 • Sponsorowanie finansowe

 • Sponsorowanie rzeczowe

 • fundowanie nagród

 • udostępnianie towarów lub usług wykorzystywanych przy tworzeniu audycji

 

Zakres i forma wskazań sponsorskich:

 • Prezentacja nagrody i fundatora – dopuszcza się dwukrotną w trakcie audycji

 • Billboard sponsorski – dwa razy: bezpośrednio przed i/lub po programie

 • Informacje o sponsorze w zwiastunie audycji – maksymalnie 10 razy

 

Billboard sponsorski

 • Jest to wskazanie sponsora w oprawie wizualnej i dźwiękowej

 • Musi zawierać informację o związku sponsora ze sponsorowaną audycją

 • Może zawierać:

 • nazwę lub firmę sponsora,

 • zarejestrowany znak towarowy lub nazwę jednego produktu (usługi),

 • inne elementy wizualne bądź dźwiękowe pozbawione treści reklamowych

 

Zasady nadawania audycji sponsorowanych:

Nie mogą być sponsorowane:

 • dzienniki

 • audycje o treści społeczno – politycznej

 • audycje poradnikowe i konsumenckie

 • audycje wyborcze lub związane bezpośrednio z kampanią wyborczą

 

Propozycje programowe TVP:

 • Stałe propozycje programowe:

 • filmy fabularne i seriale telewizyjne

 • teatr telewizji

 • teleturnieje, quizy, konkursy audiotele

 • programy rozrywkowe

 • audycje dla dzieci i młodzieży

 • programy muzyczne

 • magazyny kulturalne

 • prognoza pogody i inne

 • Wielkie imprezy 1999 r.:

 • Igrzyska Olimpijskie

 • Mistrzostwa Świata w piłce nożnej

 • Tour de Pologne

 • Mistrzostwa Świata w Hokeju

 • Mityngi lekkoatletyczne Golden Four

 

Kryteria wyboru audycji sponsorowanej

 

Korzyści ze sponsorowania audycji w TVP

 • Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy – widzowie wyrabiają sobie korzystną opinię o firmach sponsorujących

 • Umacnianie świadomości marki

 • Dzięki sponsorowaniu można „wyjść” z bloku reklamowego

 • Sponsorowanie jest postrzegane przez odbiorców jako „nieagresywna” forma promocji (łatwiej akceptowana niż klasyczna reklama)

 

Efektywność sponsorowania w TVP

 

Przykład kampanii sponsorskiej Konkursu Chopinowskiego prowadzonej przez firmę Nationale Nederlanden.

Wyniki badania empirycznego zrealizowanego przez Instytut Badania Opinii Rynku „Pentor” w dniach 2.09 – 20.10.1995 na zlecenie Biura Reklamy TVP S.A

 

Dlaczego badaliśmy Nationale Nederlanden?
 • Firma wchodząca na rynek polski (budująca swój image na naszym rynku)

 • Ograniczony charakter dotychczasowej kampanii reklamowej

 • Sponsorowanie prestiżowej imprezy (Konkurs Chopinowski)

 • Duża częstotliwość przekazu

 

Dlaczego Nationale Nederlanden wybrało sponsorowanie?

 • Uświadomienie i utrwalenie świadomości marki w kontekście prestiżowego wydarzenia kulturalnego

 • Charakter założonej widowni – potencjalni nabywcy usług

 • Sponsorowana impreza o najwyższej randze kulturalnej

 • Podkreślenie zaangażowania sponsora w sprawy kultury polskiej

 • Wzmocnienie wizerunku sponsora jako firmy poważnie traktującej rynrk polski

 

Cel badań

Próba oszacowania efektywności billboardów sponsorskich ze względu na:

 • znajomość znaku firmowego

 • znajomość nazwy firmy sponsorującej

 • znajomość dziedziny działalności firmy

 

Znajomość logo Nationale Nederlanden:

Wyksztacenie wyższe:

Widzowie transmisji: 21%, nie oglądający: 6%

Wyksztacenie średnie:

Widzowie transmisji: 8%, nie oglądający: 2%

Wyksztacenie zasadnicze:

Widzowie transmisji: 4%, nie oglądający: 5%

Wyksztacenie podstawowe:

Widzowie transmisji: 1%, nie oglądający: 1%

 

Wyniki badania telefonicznego

 • Zapamiętania sponsora transmisji telewizyjnej Konkursu Chopinowskiego:

Spontaniczna znajomość nazwy sponsora: 16%

Wspomagana znajomość nazwy sponsora: 53%

 

 • Skojarzenia, wrażenia odnośnie firmy Nationale Nederlanden:

Pozytywny stosunek do kultury polskiej: 88%

Bardzo dobra lub dobra sytuacja finasowa: 84%

Pozytywny stosunek do Polski: 70%

Elegancja, nienaganność ubioru pracowników: 88%

 

 • Dopasowanie sponsora do charakteru imprezy:

 • 2/3 badanych wskazało firmę ubezpieczeniową jako najwłaściwszego sponsora takiej imprezy jak Konkurs Chopinowski

 • im wyższe wykształcenie, tym większe przekonanie o trafności wyboru

 

Wnioski z badań: Sponsoring pomógł firmie Nationale Nederlanden w wejściu na rynek i odznaczył się w sposób zdecydowany w świadomości bardziej wykształconych Polaków.

 

 

Ogólna opinia o sponsorowaniu

 • dzięki sponsorowaniu można transmitować więcej imprez kulturalnych i sportowych – 82%

 • dzięki sponsorowaniu ludzie rozszerzają swoją wiedzę o firmach działających w Polsce – 85%

 • dzięki sponsorowaniu ludzie wyrabiają sobie korzystną opinię o firmach sponsorujących – 84%

 

Firma decydująca się na podjęcie aktywności sponsorskiej, powinna stworzyć spójną strategię:

 • jasno zdefiniować i prawidłowo wybrać podmiot sponsorowania

 • wyraźnie nakreślić cele – powinny one mieć logiczny związek z charakterem sponsorowanej audycji

 

Efektywne sponsorowanie powinno zakładać taki związek między sponsorem, a sponsorowanym, który to partnerstwo uzasadnia. Jest to warunek niezbędny budowania pozytywnego wizerunku sponsora”

Podobne prace

Do góry