Ocena brak

SPONSORING JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS - RODZAJE

Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013

Sponsoring można podzielić według różnych kryteriów. Jeśli będziemy rozpatrywać go pod kątem sponsorowanejdziedziny, możemy wyróżnić:

- sponsoring sportu: wydarzenia sportowe, długofalowe wspieranie klubów sportowych czy wybranych sportowców Lech Browary Wielkopolski jako sponsor generalny polskiej reprezentacji olimpijskiej w roku 2000);

- sponsoring kultury: wydarzenia artystyczne, koncerty, wystawy, filmy czy wystawienia sztuk teatralnychsponsorowanie przez Kredyt Bank filmu „Pan Tadeusz");

- sponsoring społeczny: wspieranie akcji społecznych, wsparcie rzeczowe (przekazywanie urządzeń rehabilitacyjnych, treningowych, aparatury laboratoryjnej, lekarstw). Sponsoring społeczny może dotyczyć osóbpotrzebujących pomocy lub instytucji zajmujących się takimi osobami. Najczęściej mamy z nim do czynienia w przypadkusłużby zdrowia, opieki społecznej lub służb ratowniczych. Mimo że ten typ jest względnie mało nagłaśnianyprzez media, posiada dużą zaletę - pozwala firmie podkreślić swoją odpowiedzialność społeczną, co jest ważne zarównowobec otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego;

- sponsoring nauki: nagrody lub stypendia dla wyróżniających się studentów;

- sponsoring ekologiczny: wspieranie ruchów ekologicznych czy towarzystw racjonalnego żywienia przez producentówżywności ekologicznej

- sponsoring medialny: różnego rodzaju audycje, programy edukacyjne, prognozy pogody

Ciekawą akcją, którą można zaliczyć do ekologicznego, była akcja „Lysoform Operazione Ambientale"na rzecz zapobiegania degradacji lasów prowadzona przez firmę Lysoform, włoskiego potentata na rynku detergentów.

Lysoform ufundował zasadzenie 60 tys. drzew w czterech regionach Włoch uznawanych za najbardziej narażone nautratę lasów. Akcję przeprowadzono pod hasłem „Zasadźmy lasy dla Italii". Reklamie prasowej towarzyszył kupon zgłoszeniowydla wszystkich chętnych pragnących wziąć udział w akcji. W zamian za jego odesłanie wraz z dowodem zakupudetergentu firma deklarowała zasadzenie kolejnego drzewka. W rezultacie otrzymano 50 tys. kuponów. 

Kolejne kryterium to podział ze względu na podmioty, wobec których podejmowane są działania sponsoringowe.Można tu wymienić:

- sponsoring osobowy: gdy działaniom sponsorskim podlega jedna osoba;

- sponsoring instytucjonalny: tu działania dotyczą określonej instytucji teartu, klubu sportowego);

- sponsoring projektowy: dotyczy on sponsorowania poszczególnych przedsięwzięć (sponsorowanie przez EręGSM koncertów Gerflor Dance lub sponsorowanie przez Telekomunikację Polską S.A. festiwalu muzyki filmowej „TPS.A. Music & Film Festival").

Innym kryterium jest charakter świadczenia na rzecz sponsorowanego. Wyróżniamy tutaj następujące rodzaje

- finansowy: świadczenia sponsora są dokonywane w formie świadczeń pieniężnych;

- rzeczowy: świadczeniem sponsora są różnego rodzaju dobra rzeczowe wyposażenie sal sportowych,szkolnych pracowni informatycznych w sprzęt komputerowy

- usługowy: w tym przypadku sponsor świadczy usługi na rzecz sponsorowanego organizuje bądźadministruje imprezę, drukuje ulotki i inne materiały promocyjne, zapewnia transport itp.);

- licencyjny: tu w ramach umowy sponsorskiej sponsorowany może wyrazić zgodę na korzystanie przez sponsoraz jego nazwiska (nazwy), godła, emblematu, symbolu, znaku towarowego czy wzoru użytkowego.

Przykładem może być wykorzystanie logo olimpijskiego; które jest najlepiej rozpoznawanym znakiem firmowym naświecie. Zamieszczenie logo na produkcie wpływa zatem dodatnio na wartość marki. Jak wskazują wyniki badań,zdecydowana większość respondentów (71%) uważa, że sponsorowanie sportu olimpijskiego ma dodatni wpływ na prestiżfirmy. Tylko czterech Polaków na tysiąc (0,4%) sądzi, iż prestiż firmy sponsorującej olimpiadę maleje.

Kolejnego podziału możemy dokonać analizując sposób ujawniania opinii publicznej nazwy czy nazwiska sponsora.

Pojawiają się tutaj następujące formy sponsoringu:

- imienny: nazwa lub nazwisko sponsora pojawia się w określeniach wskazujących na tytuł imprezy sportowej,kulturalnej Wówczas to przedsięwzięcie jest natychmiast kojarzone z jego sponsorem (np. rajd samochodowy CamelTrophy). Nazwa sponsora może też pojawić się obok nazwy podmiotu sponsorowanego, jak to zdarza się w sponsoringu sportowym.

- emblematowy: sponsor uzyskuje prawo do posługiwania się emblematem, godłem czy logo podmiotusponsorowanego w swoich działaniach promocyjnych lub też następuje zamieszczenie logo czy nazwy sponsora na materiałachpromujących wydarzenie sponsorowane. Tak dzieje się w przypadku sponsorowania Igrzysk Olimpijskich, gdziesponsor uzyskuje zgodę na wykorzystanie na opakowaniach symbolu kół olimpijskich, co w znaczący sposóbpowoduje wzrost atrakcyjności produktów.Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę sponsorów jednego przedsięwzięcia, to możemy wyróżnić:

- sponsoring wyłączny: tylko jeden sponsor ponosi koszty przedsięwzięcia i uzyskuje z tego powodu korzyści.Chociaż ten typ zaangażowania wymaga większych nakładów ze strony sponsora, jest jednak dla niego najbardziejopłacalny,

- ko-sponsoring: występuje tutaj kilku sponsorów. W takim przypadku ważne jest jednak, aby w grupie sponsorówjednego przedsięwzięcia nie znalazły się firmy konkurencyjne wobec siebie.

- sponsoring dominujący: mamy z nim do czynienia, jeśli w grupie sponsorów jeden z nich ponosi znaczącowiększe koszty i uzyskuje bardziej atrakcyjne świadczenia wzajemne ze strony sponsorowanego.

Pozostałe kryterium dotyczy aktywności sponsora. W związku z tym wyróżniamy: sponsoring aktywny (sponsor saminicjuje działania sponsoringowe) i sponsoring pasywny (sponsorowany sam poszukuje sponsorów).

Następne kryterium dzieli sponsoring ze względu na zakres działań sponsora: sponsoring skoncentrowany (działaniasponsoringowe dotyczą jednej dziedziny) i zróżnicowany (sponsor wykorzystuje do promocji różne dziedziny). Ostatnimkryterium jest czas trwania powiązań sponsoringowych: jednorazowy (sponsor finansuje tylko jedno przedsięwzięcie) idługookresowy (sponsor współpracuje ze sponsorowanym przez dłuższy czas).

Podobne prace

Do góry