Ocena brak

Sponsoring

Autor /Kim Dodano /11.04.2011

 

 1. Sponsoring – jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę, znak firmowy, znak handlowy bądź też wizerunek danej firmy.

W latach 70. sponsoring był szczególnie widoczny w sporcie i w działalności charytatywnej. Dopiero w połowie lat 80. dostrzeżono przydatność sponsoringu jako istotnego elementu kształtowania pozycji danej firmy na rynku (wykorzystywano to zwłaszcza przy ważnych imprezach sportowych oraz w telewizji).

Wiele przedsiębiorstw i firm nie doceniając znaczenia sponsoringu, obawiając się posądzenia o nieuczciwe formy dotowania i subwencjonowania organizacji non profit, imprez sportowych, ruchów ekologicznych, działalności służby zdrowia, nauki itp., przeznacza minimalne nakłady na rzecz podmiotów, dzięki którym środki promocji są bardziej zauważalne i ponoszą konkretne wyniki finansowe (np. poprawę utargu, wzrost zysku).

W języku polskim brak jest odpowiednika dla tego terminu, a termin „mecenat” nie jest bowiem adekwatny, a „sponsorowanie” to faktycznie spolszczenie terminu angielskiego.

Przykładem dobrze zorganizowanego sponsoringu może być angielska firma POWERGEN1, funkcjonująca w przemyśle energetycznym. Jej zarząd zawarł z konkurencyjną telewizją roczny kontrakt na sponsoring prognozy pogody, w czasie oglądania której widz mógł zapamiętać i utrwalić sobie istnienie firmy POWERGEN, jej działalność charytatywną, edukacyjną oraz działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Oprócz efektów zewnętrznych, firmy, które boją się sponsoringu mogą uzyskać efekty wewnętrzne – objawiające się zwiększeniem dumy z zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa i utożsamień się załogi z jego celami strategicznymi.

Działalność sponsoringowa polega na dofinansowaniu klubów sportowych, indywidualnych sportowców, a także określonych imprez (m. in. kulturalnych) w zamian za eksponowanie danego znaku towarowego lub nazwy firmy usługowej (np. turystycznej).

Ta forma promocji stosowana jest w przypadku różnych rodzajów towarów i usług. Są to przede wszystkim dobra konsumpcyjne, turystyczne i sportowe, ale również standardowy sprzęt inwestycyjny (np. traktory, samochody).

Sposoby eksponowania sponsorowanych znaków towarowych są zróżnicowane. Znajdujemy je na bandach stadionów i halach sportowych, na karoseriach samochodów sportowych, na koszulkach zawodników; są wmontowywane w scenerię imprez sportowych i artystycznych. Mogą też być eksponowane przez zawodników w momencie uzyskiwania wysokich wyników lub gdy wygrywają zawody.

Kształtowanie pozycji firmy oraz umocnienie pozycji poszczególnych produktów na rynku może odbywać się poprzez sponsoring. Sponsor może zaakcentować swoją obecność wniesieniem konkretnego wkładu finansowego, za który otrzymuje pakiet praw ograniczonych czasowo i przestrzennie do danej imprezy, konferencji, wystawy itp. Organizatorzy tego typu imprez powinni przedstawić sponsorowi:

 1. cel imprezy,

 2. scenariusz merytoryczny, określenie miejsca i czasu,

 3. scenariusz reklamowo-promocyjny,

 4. metody dotarcia do wybranych segmentów lub grup potencjalnego popytu rynkowego,

 5. uwarunkowania organizacyjne i finansowe.

Przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, które rozważają przeznaczenie określonych środków finansowych na imprezy sponsorowane, pragną otrzymać zapewnienie, gwarancję lub obietnicę, że tego typu strategia marketingowa przysporzy im nowych klientów, umocni ich pozycję na rynku, zwiększy ich obroty.

Kierownictwa wielu firm upatrują w sponsoringu szansę na:

 1. rozwój pozytywnych więzi z usługobiorcami swoich produktów,

 2. stworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy,

 3. wyprzedzenie konkurentów w walce o kolejnego nabywcę ich produktów,

 4. aktywną promocję produktów nowych i dotychczas oferowanych,

 5. wykreowanie swojej firmy jako lidera określonego rodzaju produktu, którego nie potrafi skopiować konkurencja,

 6. dotarcie do jak największej liczby odbiorców reklamy i środków promocji (przed, w czasie i po danej imprezie).

Podobne prace

Do góry