Ocena brak

Spółki prawa handlowego

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

W tej kwestii reguluje ustawa z 20.12.1996 r. z której wynika, że są tu pewna ograniczenia co do: tworzenia i przystępowania do nich, wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów, korzystania z usług świadczonych przez spółkę. Z artykułu 9 GospKomU wynika, że: ”jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek”. Istnieją pewne ograniczenia co do tworzenia spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej. Poza tą sferą spółki prawa handlowego można tworzyć, gdy:

  1. nie zostały zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym

  2. występuje bezrobocie

  3. zbycie mienia komunalnego spowoduje poważną stratę majątkową itp.

Województwo samorządowe może tworzyć spółki prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej na zasadach i w trybie określonych w ustawie o samorządzie województwa (art,10 ust.4 GospKomU). Otóż w tym zakresie art. 13 SamWojewU stwierdza co następuje:

  1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do tych spółek.

  2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich, jeśli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.

W gminach, które nie wybrały formy organizacyjnej dla dotychczasowych przedsiębiorstw komunalnych lub ich nie sprywatyzowały do 30.06.1997 r. z mocy art. 14 GospKomU, przedsiębiorstwa te ulegają przekształceniu w jednoosobowe spółki gminy z dniem 1.07.1997 r. Rada gminy mogła też przekształcić w spółkę czy zakład budżetowy. Obecnie znowelizowany art.22 GospKomU pozwala wszystkim organom stanowiącym samorządu terytorialnego na likwidowanie zakładów budżetowych w celu zawiązania spółki.

Artykuł 3 GospKomU zawiera ogólną regułę, że jeśli do wykonywania określonych zadań jest wymagane zezwolenie, to jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie zadań tym jednostkom dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

Podobne prace

Do góry