Ocena brak

Spółki osobowe i kapitałowe

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Spółki odgrywają ważną rolę w stosunkach gospodarczych państw o gospodarce rynkowej. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, transportowych i innych, a także banków, instytucji ubezpieczeniowych itp.. Podstawę prawną działalności spółek stanowią przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych.

Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych. Spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo - akcyjna. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i za swoje zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. Spółkę osobową cechuje majątkowa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie spraw spółki. W spółce kapitałowej wspólnicy są z zasady odsunięci od bezpośredniego prowadzenia spraw spółki i od bezpośredniej jej kontroli, a organem ich reprezentującym jest zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie).

W spółkach osobowych prowadzenie spraw spółki należy, co do zasady, do wspólników, chyba że z ustawy lub aktu założycielskiego wynika co innego. Spółka cywilna, jako spółka osobowa jest pozbawiona osobowości prawnej, a spółki: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna, kapitałowa w organizacji tzw. ułomnymi osobami prawnymi, mogą one bowiem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Struktura organizacyjna spółki kapitałowej jest określona przypisami k.s.h. i swoboda wspólników w jej kształtowaniu jest ograniczona. Spółka osobowa natomiast może mieć dowolną strukturę organizacyjną określoną przez wspólników w umowie spółki. Majątek spółki w spółce kapitałowej stanowi własność spółki, w spółce osobowej majątek spółki jest współwłasnością wspólników.

Skład osobowy w spółkach kapitałowych ma drugorzędne znaczenie, a do istotnych cen tych spółek należy jej płynność, co umożliwia zasada, że akcje w spółkach kapitałowych są zbywalne. W spółkach osobowych skład wspólników odgrywa istotną rolę i jest w zasadzie trwały. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w spółkach kapitałowych ponosi jedynie spółka. W spółkach osobowych za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) mogą występować w obrocie.

Podobne prace

Do góry