Ocena brak

Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

O własności tych spółek stanowią udziały w jej kapitale i z tego też powodu właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) określani są mianem udziałowców, spółek akcyjnych zaś - akcjonariuszy.

Główna różnica między tymi spółkami polega na tym, że w spółkach z o.o. znana jest struktura własności - nazwiska udziałowców zawarte są w akcie notarialnym, natomiast w spółkach akcyjnych właściciele mogą się zmieniać, a drobni właściciele pozostają anonimowi.

Podobne prace

Do góry