Ocena brak

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co oznacza, że w jej kontaktach zewnętrznych występują nie konkretne osoby, ale organy osoby prawnej, np. zarząd lub dyrekcja, które mają prawo do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu firmy. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego, a sama spółka winna być wpisana do rejestru handlowego. Ponadto udziałowcy muszą wnieść kapitał zakładowy (min. 50000 zł), a także ustanowić władze spółki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne :

wady Dlaczego - pomimo tylu korzyści - jest dużo więcej firm o innych formach organizacyjnych niż spółki z o.o. czy spółki akcyjne?

  • Koszty. Założenie spółki z o.o., a szczególnie spółki akcyjnej, jest procesem trudnym i kosztownym. Zawarcie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz zgłoszenia go do rejestru handlowego w sądzie celem rejestracji. Jeszcze trudniejsza jest procedura związana z założeniem spółki akcyjnej. W tym przypadku należy opracować statut spółki, podpisać akt o objęciu akcji, a także inne dokumenty, wymagane przez kodeks handlowy w formie aktu notarialnego, a następnie zgłosić je do rejestru handlowego. Jeszcze bardziej kosztowne jest dopuszczenie akcji spółki do obrotu publicznego, czyli do notowania jej na giełdzie. Powyższa procedura wymaga usług prawnika. Większość małych firm woli uniknąć takich wydatków, tworząc firmę w formie wyłącznej własności łub spółki cywilnej. Podwójne opodatkowanie. Spółki te płacą podatki od osiągniętego dochodu, a ich właściciele (tj. udziałowcy i akcjonariusze) muszą ponadto płacić podatki od swoich dywidend. (Dywidenda to część zysków spółki, która zostaje przeznaczona do podziału pomiędzy jej udziałowców).

  • Jawność. Spółki akcyjne, których akcje są sprzedawane w obrocie publicznym, zrzekają się prawa do prywatności. Zgodnie z prawem, spółki te mają obowiązek udzielania informacji o swojej sytuacji finansowej i działalności każdej zainteresowanej osobie. Celem takiego prawodawstwa jest udostępnienie szerokim kręgom informacji o przedsiębiorstwach, w które, być może, ktoś zechce zainwestować. Lecz informacje, pomocne dla inwestorów, mogą się również przydać konkurencji. Z tego powodu niektóre spółki rezygnują z publicznego obrotu akcjami i nie udzielają informacji, które wolą zachować dla siebie.

  • Rozdział własności i zarządzania. W spółkach, szczególnie akcyjnych, następuje rozdzielenie posiadania i kierowania: firmą kieruje "wynajmowany" przez właścicieli zarząd. Cele zarządu nie do końca muszą pokrywać się z celami właścicieli.

Podobne prace

Do góry