Ocena brak

Spółka partnerska

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Spółka partnerska – nie istniała wcześniej ( tylko dla osób fizycznych )

Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników, którzy nazywają się partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu.

W spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą , spółka może być zawiązana w celu prowadzenia więcej niż jednego wolnego zawodu.

 

Partnerami w spółce mogą być wyłączne osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących wolnych zawodów :

  1.  

 

Jest ona rejestrowana w rejestrze handlowym.

Umowy powinny być zawarte w formie aktu notarialnego.

Spółka powstaje w chwili wpisania do rejestru handlowego.

Każdy partner ponosi zobowiązania za to co wykonuje . Partner nie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem, przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

 

W umowie spółki partnerzy mogą jedynie postanowić iż jeden lub więcej partnerów ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 

Podobne prace

Do góry