Ocena brak

Spółka komandytowo - akcyjna

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Działalność spółki komandytowo- akcyjnej uregulowana została w art. od 125 do 150 w KSH.

Sp. koman-akcyjna jest sp. osobową umożliwiającą prowadzenie przedsiębiorstwa po własną firmą w której zobowiązani spółki wobec wierzycieli odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik komplementariusz i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariszem.

Firma sp. koman-akcyjna powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie sp. k.a. ;dopuszczalny jest skrót „S.K.A”powinna zwierać :

Pełne oznaczenie firmy tej osoby prawnej z dodatkiem „S.K.A” Akcjonarisz nie może występować w firmie spółki „S.K.A.” powstaje z chwilą wpisu jej do rejestru. Założycielami spółki są osoby podpisujące statut. Kapitał zakładowy spółki „ S.K.A” powinien wynosić 50.000 zł.

Komplementariusz wykonuje wszystkie obowiązki menagerskie ale może również wnieść wkład do spółki ( np.: na kapitał zakładowy lub na inne fundusze). Pozbawienie komp. prawa prowadzenia spraw s-ki określają rygory:

Akcjonariusz nie ponosi odp. za zobowiązania spółki, może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.

Podobne prace

Do góry