Ocena brak

Spółka komandytowa

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Spółka ta stanowi połączenie się kilku osób fizycznych dla prowadzenia na większą skalę działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Spółka komandytowa posiada dwa rodzaje wspólników. Jedną kategorię stanowią komandytariusze, którzy właściwie się nie różnią od przedsiębiorców jednostkowych, czy wspólników jawnych i tak jak oni odpowiadają za zobowiązania spółki nieograniczenie, całym swoim – także osobistym majątkiem. Drugą kategorię zaś stanowią komandytariusze, których odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości wniesionego wkładu. Podobnie jak spółka jawna i ta forma posiada relatywną zdolność prawną, może, więc samodzielnie uczestniczyć pod swą firmą w stosunkach prawnych. Firma musi zawierać nazwisko, co najmniej jednego wspólnika – tylko komandytariusza oraz wyraźne zaznaczenie, że chodzi o spółkę komandytową.

Spółka komandytowa – jest to spółka osobowa w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik komplementariusz odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika komplementariusza jest ograniczona.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Suma komandytowa oznacza określona kwotę pieniężną do wysokości której odpowiadają poszczególni komplementariusze wobec wierzycieli ( ci którzy nie są ujawniani) .

Wspólnicy wnoszą wkłady do spółki które mogą być pokryte w postaci pieniężnej lub niepieniężnej.

Wkłady niepieniężne rzeczowe nazywane są aportem.

Podobne prace

Do góry