Ocena brak

Spółka cywilna

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Spółka jest to współdziałanie dwóch lub więcej osób w sposób oznaczony , które poprzez zawarcie stwierdzonej na piśmie umowy, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność

nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być

pozywana, spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

 

Jej działalność jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego, może prowadzić działalność inną niż gospodarcza, nie musi mieć charakteru zarobkowego jednak powinna zmierzać do uzyskania przez wspólników stosownej korzyści gospodarczej.

Istotną cechą spółki cywilnej jest to, że wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem osobistym za zobowiązania spółki. Wynika z tego, że kiedy majątek, spółki nie wystarcza do zaspokojenia roszczeń wierzycieli wówczas wierzyciele spółki cywilnej dochodzą zaspokojenia swoich roszczeń w majątku osobistym wspólników. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i dlatego mimo istnienia majątku spółki – prawnym właścicielem tego majątku nie jest spółka, lecz wszyscy jej wspólnicy łącznie i niepodzielnie jako współwłaściciele. Konsekwencją tego jest, iż spółka cywilna nie jest stroną w procesach sądowych.

 

Podobne prace

Do góry