Ocena brak

Spółka akcyjna (SA)

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Ma również osobowość prawną. Do jej założenia wystarczy jeden założyciel, samorząd terytorialny (gmina) lub spółka Skarbu Państwa. Wymagania związane z założeniem są podobne jak w przypadku spółki z o.o., z tym że minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji.

Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

S zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli,

S wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

f ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,

S wpisu do rejestru.

Pomimo że liczba spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych jest wielokrotnie mniejsza od liczby firm prowadzonych przez osoby fizyczne, to właśnie spółki prawa handlowego zaczynają odgrywać coraz większą rolę w polskiej gospodarce rynkowej. Spółki te, w porównaniu do wyłącznej własności i spółek cywilnych, zyskują na znaczeniu ze względu na korzyści, które oferują- Łatwość przeniesienia własności. Udziałowcy mogą wystąpić ze spółki w drodze pisemnego zbycia udziałów (może być wymagana zgoda spółki) łub w przypadku spółki akcyjnej przez sprzedaż akcji. W podobny sposób nowi właściciele nabywają udziały lub akcje w spółce.

Akcje mogą być (choć nie muszą) przedmiotem handlu na giełdzie. Nieograniczony okres trwania własności. Kiedy właściciele spółki umierają, ich udziały przechodzą na spadkobierców, a spółka z o.o. lub akcyjna nadal prowadzi działalność. Ograniczona odpowiedzialność. W odróżnieniu od wyłącznej własności i spółek cywilnych, których właściciele osobiście odpowiadają za długi swojej firmy, odpowiedzialność udziałowców spółki z o.o. jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego, czyli kwoty, którą wydali na założenie lub zakup udziałów w spółce.

Wyjątek stanowią zobowiązania podatkowe, tj. nie zapłacone przez spółkę podatki, za które właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem. Ograniczona odpowiedzialność jest uznawana za tak ważny czynnik, że znalazł on swoje odzwierciedlenie w nazwie spółki. W krajach angielskojęzycznych, z wyjątkiem USA, spółkę z o.o. określa się mianem Limited (Ltd.), natomiast w krajach niemieckojęzycznych GmbH. W spółkach akcyjnych odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości posiadanych akcji, co oznacza, że jeśli spółka zbankrutuje, to jej akcje staną się bezwartościowe, ale akcjonariusze nie będą odpowiadać za zobowiązania upadłej firmy.

Możliwość zgromadzenia dużego kapitału. Spółki są w stanie zgromadzić ogromny kapitał. Wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, takie jak linie kolejowe od oceanu do oceanu w USA, Kanał Panamski czy tunel pod kanałem La Manche, nie byłoby możliwe bez spółek akcyjnych. Nikt (może z wyjątkiem rządu) nie byłby w stanie zgromadzić tak olbrzymich środków finansowych.

Podobne prace

Do góry