Ocena brak

Społeczność międzynarodowa i jej rozwój

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Społeczność międzynarodowa- jest zrzeszeniem skupiającym uczestników SM.

Trzy fazy rozwoju społeczności międzynarodowej:

I W średniowieczu pod tym pojęciem rozumiano „rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich”. Próbowano wtedy nadać temu pojęciu szersze znaczenie. Stanisław ze Skarbomierza (rektor Akademii Krakowskiej) na początku XV w. twierdził, że społeczność międzynarodowe obejmuje „całą ludzkość”, także państwa pogańskie.

II Społeczność międzynarodowa była traktowana jako „klub państw cywilizowanych”, niekoniecznie chrześcijańskich i europejskich. Nowożytna społeczność międzynarodowa powstała po Kongresie Westfalskim w 1648 r. i obejmowała początkowo 5 sygnatariuszy traktatu (Niemcy, Francję, Szwecję, Hiszpanię i Wenecję). W XVII w. przyjęto kilka kolejnych państw europejskich (m. in. Polskę) a w XVIII w. pozaeuropejskie kraje chrześcijańskie (m. in. USA i Rosję). W XIX w. przyjęto kraje bałkańskie i byłe kolonie latynoamerykańskie. Na Kongresie Paryskim w 1856 r. przyjęto Turcję – pierwsze państwo niechrześcijańskie.

III Po II wojnie światowej w wyniku procesu dekolonizacji, społeczność międzynarodowa przekształciła się w „społeczność wielokulturową i pluralistyczną”. We wrześniu 1939 r. do społeczności międzynarodowej należało ok. 60 państw, obecnie ponad 190.

Podmiotowy zakres współczesnej społeczności międzynarodowej. Trzy opinie:

1.Społeczność międzynarodowa to społeczność państw a więc wg. Symonidesa to „ogół państw utrzymujących między sobą stosunki regularne przez prawo międzynarodowe”.

2.Istnieją 2 zakresy społeczności międzynarodowej:

  • wąski – społeczność międzynarodowa to ogół państw suwerennych

  • szeroki – społeczność międzynarodowa obejmuje też podmioty niesuwerenne tzn. wszystkich uczestników SM mających zdolność do działania na płaszczyźnie międzynarodowej.

3. Społeczność międzynarodowa, to społeczność uczestników SM, to ogół podmiotów występujących w SM.

Podobne prace

Do góry