Ocena brak

Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Ludność pracującą można podzielić na trzy sektory:

- I sektor obejmujący rolnictwo i zawody pokrewne (rybołówstwo, leśnictwo);

- II sektor obejmujący przemysł: wydobywczy, przetwórczy oraz budownictwo;

- III sektor obejmujący usługi: transport, handel, łączność, szkolnictwo, nauka, służba zdrowia.

W krajach wysoko rozwiniętych największe zatrudnienie jest w usługach (ponad 50%). Znacznie mniejsze w przemyśle (20-30%), natomiast najmniej w rolnictwie (poniżej 10%). Jest to spowodowane wysokim zautomatyzowaniem przemysłu i nowoczesnym zmechanizowanym rolnictwem.

Kraje średnio rozwinięte mają zbliżony do siebie odsetek pracujących w różnych działach gospodarki: usługi (25-50%), przemysł (25-40%), rolnictwo (20-30%).

Kraje słabo rozwinięte: usługi (ponad 50%), przemysł (poniżej 20%), rolnictwo (ponad 30%). Rozwój takiego kraju przejawia się zwiększeniem pracujących w przemyśle, kosztem spadku liczby pracujących w rolnictwie.

Wyjątkiem są kraje wydobywające i eksportujące dużą ilość minerałów, np. (Zambia, Zimbabwe).

Podobne prace

Do góry