Ocena brak

SPOŁECZNO - EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju ROLNICTWA

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Pod względem własności możemy wyróżnić – wielkie gospodarstwa państwowe i spółdzielcze (występując głównie w byłych państwach socjalistycznych), wielkie gospodarstwa prywatne (na których pracują ich właściciele lub wynajęci robotnicy). Typowe gospodarstwa prywatne występują w Stanach Zjednoczonych. Na świecie dominują drobne gospodarstwa liczące do 10 hektarów, co stanowi 65-75% ogółu gospodarstw. Polska jest przykładem takiego kraju.

Typy gospodarki:

- Gospodarka intensywna – związana jest z dużymi nakładami środków i pracy. Ma to na celu uzyskanie dużych efektów;

- Gospodarkę ekstensywną – cechują małe nakłady pracy i środków (nawozów, środków ochronnych), a w konsekwencji małe efekty.

- gospodarstwa małe towarowe – są często typu samo-zaopatrzeniowego. Specjalizują się uprawami kilku gatunków roślin i chów jednego gatunku bydła. Jednak w gospodarce samo-zaopatrzeniowej uprawia się zazwyczaj wiele gatunków roślin i hoduje kilka gatunków zwierząt.

Podobne prace

Do góry