Ocena brak

Społeczne przesłanki i rodzaje zjawisk patologicznych

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

Dewiacje – odchylenia, zachowania niezgodne z normami obowiązującymi w danym społeczeństwie, są stopniowalne, mogą występować w formie w mniej lub bardziej łagodnej, mogą dotyczyć całokształtu życia

Datologia – coś więcej niż dewiacja, obszar jest zmienny w czasie i przestrzeni np. kradzież

Rodzaje patologii;

  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, pospolite takie jak kradzieże, gospodarcze jak urzędnicze, zorganizowane i mafijne

  • autodestrukcja jak samobójstwa, alkoholizm, narkomania

  • dotyczące życia seksualnego człowieka – takie jak pornografia i prostytucja

  • dotyczące życia rodzinnego – przemoc i niewykonywanie ról

Podobne prace

Do góry