Ocena brak

Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

1. Klasyfikacja za względu na płeć:

- heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

- homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

- monogamiczne (związek dwóch osób);

- poligamiczne (jeden mężczyzna wiele kobiet);

- poliandria (jedna kobieta wielu mężczyzn).

3. Klasyfikacja ze względu na zasady doboru partnera:

- endogeniczne (dobór partnerów występuje w ramach tej samej zbiorowości, grupy społecznej; nie występują różnice strukturowe, majątkowe, kształcenia czy pochodzenia, związki trwałe).

- egzogeniczne ( dobór partnerów z różnych zbiorowości, występują znaczne różnice, związki mało trwałe).

4. Z punktu widzenia społecznej oceny instytucji zawierania małżeństwa:

- małżeństwa świeckie;

- małżeństwa z obrzędami religijnymi (np.ślub kościelny);

- małżeństwa zawierane drogą zakupu;

- małżeństwa zawierane drogą wymiany np.na konia;

- małżeństwa zawierane drogą porwania (cyganie);

- małżeństwo zawierane drogą kontraktu (rodzice podpisują kontrakt-4% małżeństw na świecie);

- małżeństwa konsensualne (związki dwojga osób, ale brak w nich formalnego aktu zawarcia małżeństwa- konkubinat).

Podobne prace

Do góry