Ocena brak

Społeczne problemy rodziny

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

1. Klasyczna definicja rodziny - rodzina to inaczej specyficzna grupa społeczna.Kryterium, które odróżnia rodzinę od innych grup to rodzaj więzi łączących jej członków (więzi pokrewieństwa i więzi formalne).

2. Rodzina według nauk prawniczych to instytucja społeczna.

Kryterium odróżniające od innych grup:

- będziemy odróżniać znając jej cele;

- środki za pomocą, których osiąga te cele;

- ramy organizacyjne(struktura);

- sankcje, jakimi jest obwarowana.

Podobne prace

Do góry