Ocena brak

Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Podstawowe środki ochrony pracy

- ustawodawstwo ochronne;

- szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

Dotyczyło pracy dzieci, kobiet i zawarto w prawie fabrycznym następujące dane:

a) pracę mogą podejmować osoby, które ukończyły 5 lat, to ustawodawstwo ochronne na podstawie ustaleń prawa fabrycznego zostało ustalone na podstawie tego prawa w Prusach w 1839r. We Francji w 1842r., zaczęto tworzyć instytucje do kontroli przestrzegania tych praw tzn. Inspekcja Pracy, pierwsza inspekcja pracy powstała w Anglii w 1833r. Samo pojęcie ochrony pracy ma dwa znaczenia:

- szerokie znaczenieochrona interesów ekonomicznych i socjalnych;

- węższe znaczenie – ochrona życia i zdrowia pracownika;

Podobne prace

Do góry