Ocena brak

Społeczne problemy pracy

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę.

Pracodawcajednostka organizacyjna, niezależnie czy posiada osobowość prawną czy nie w momencie zatrudnienia pracownika.

Źródłem prawa pracy jest kodeks pracy oraz wewnątrzzakładowe akty normatywne (postanowienie układów pracy i porozumień wewnątrzzakładowych nie mogą być mniej korzystne niż źródło prawa pracy.

Roszczenia pracodawców przedawniają się po 3 latach od daty wymagalności. Pracownikiem stajemy się kiedy mamy umowę o pracę. Cechy stosunku pracy:

- praca wykonywana jest pod kierownictwem

- za wynagrodzeniem

- w ściśle określonym miejscu i czasieRodzaje umowy o pracę:

- na czas określony

- na czas nieokreślony

- na czas wykonania określonej pracy

- zastępstwo(nie ma czasu ograniczającego w umowie na czas określony, ulega rozwiązaniu natomiast w terminie określonym ).

Każda umowa poprzedzona jest przyjęciem na okres próbny jest to maksymalnie na 3 miesiące.Ustanie stosunku pracy – wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia. We wszystkich sprawach nierozwiązywalnie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Za pracę musi być wynagrodzenie wypłacone wynagrodzenie raz w miesiącu i w stałym terminie.

Czas pracy – jest to czas w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Definicja z polskiego kodeksu pracy – jest to czas w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub w miejscu wskazanym do wykonywania pracy.

Podobne prace

Do góry