Ocena brak

Społeczne gwarancje efektywnego wymiaru sprawiedliwości

Autor /bob Dodano /12.04.2011

1. Obsadzanie stanowisk w sądownictwie

* Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest powszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka.

Rozprawa musi odbyć się przed niezależnym bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym urzędnikiem sądowym.

* Ludzi trafiających do pracy w sądownictwie muszą cechować niezawisłości umiejętności, a także odpowiednie przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie prawa

* Sposoby mianowania, a następnie awansowania sędziów są kluczowe dla ich dalszej niezależności. Mają nie być oni w żadnym razie wyznaczani z przyczyn politycznych, ale wyłącznie z powodu kompetencji i politycznej neutralności.

2. Kadencja i wynagrodzenie

* Warunkiem niezależności sędziego musi być adekwatne wynagrodzenie i prawo do jego niezmienności na niekorzyść sędziego

* z zapewnieniem kadencji aż do śmierci lub częściej do wieku emerytalnego

3. Zwolnienie sędziego

* w zgodzie z jasno określonymi odpowiednimi procedurami,

* tylko w wyjątkowych okolicznościach, a podstawy ich wydalenia powinny zostać przedstawione przed organem o charakterze sądowym,

4. Awansowanie sędziówAwansowanie sędziów powinno opierać się na czynnikach obiektywnych zwłaszcza ich umiejętnościach niezawisłości i doświadczeniu. Awans powinien być postrzegany jako nagroda za wybitne kompetencje zawodowe.

5. Oskarżyciele publiczni Aby proces decyzyjny przebiegał uczciwie i jawnie oskarżyciel publiczny nie powinien podlegać wskazówkom żadnej partii politycznej ani grupy interesów.

6. Niezależni prokuratorzyPubliczna wiara w uczciwość i otwartość wymiaru sprawiedliwości będzie zależała tylko i wyłącznie od zaufania, jakim ludzie darzą konkretne osoby,

Podobne prace

Do góry