Ocena brak

Społeczne budownictwo czynszowe

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.02.2012

Charakterystyka

Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych lub spółdzielni osób prawnych i prowadzić działalność obszarach określonych w statucie Towarzystwa lub umowie spółki. Działalność ta polegać ma głównie na budowaniu lub nabywaniu domów z mieszkaniami na wynajem i ich eksploatacji na zasadzie umowy najmu. Najważniejszą cechą TBS-ów jest sposób ich funkcjonowania jako organizacji non profit. Towarzystwa mogą uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej związanej z budownictwem mieszkaniowym, ale dochody nie podlegają rozdysponowaniu pomiędzy jego właścicieli. Muszą zostać na cele statutowe, czyli budowę i eksploatacje mieszkań na wynajem.


Finansowanie


Ekonomiczną podstawą TBS stały się preferencyjne kredyty KFM utworzonego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota kredytu pokrywała do 70% inwestycji. Pozostałe 30 % wnoszą partycypańci (gmina, osoby prywatne) którzy uzyskują prawo wskazania osoby która ma zawrzeć umowę najmu z TBS.Kryterium dochodowe zawarcia umowy najmu


Społeczne mieszkania czynszowe w Polsce są przeznaczone dla ludzi o ściśle określonej sytuacji materialnej. O zawarcie umowy najmu ubiegać się mogą osoby których dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, powiększone o:

- 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym

- 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym

o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.


Autor: Konrad Mleczko
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry