Ocena brak

Społeczeństwo stanowe w Polsce w XIV i XV w. - Sądownictwo

Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011

Każdy stan miał własne sądownictwo. Szlachta podlegała sądom ziemskim, chłopi ławie wiejskiej, mieszczanie sądom miejskim. Początkowo w razie sporu między przedstawicielami różnych stanów właściwym do rozpatrywania sprawy był sąd stanowy oskarżonego. Zmieniło się to po 1454r kiedy szlachta uzyskała prawo niestawiania się przed sądem innych stanów.

Nierówność stanów wyrażała się w niejednakowym traktowaniu winowajców, popełniających takie samo przestępstwo. Niezadowolonym z wyroku przysługiwało prawo apelacji do sądu królewskiego, również odrębnego dla każdego stanu. Zupełnie inne było też sądownictwo kościelne.

Podobne prace

Do góry