Ocena brak

Społeczeństwo obywatelskie w naukach humanistyczno - prawnych. Zakresy znaczeniowe terminu „społeczeństwo obywatelskie"

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Termin społeczeństwo obywatelskie:

• Był z początku używany w swym najszerszym sensie - jako synonim społeczeństwa politycznego.

•  Potem społeczeństwo obywatelskie stało się przeciw biegunem państwa. I tak właśnie termin ten jest dziś najczęściej rozumiany. Dwa odmienne znaczenia tego terminu i opatrzyć je różnymi mianami:

1) Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego sensu lato -obywatele, że są autonomicznymi podmiotami, a swoją autonomię wobec państwa mogą zachować tylko dzięki temu, że państwo jedynie w ograniczonym zakresie może wkraczać do zarezerwowanej dla nich domeny.A zatem w społeczeństwie obywatelskim sensu lato wyraźna linia graniczna oddziela państwo od obywateli.

2) Węższym sensie, odnoszącego się do instytucji społecznych takich jak rynki i stowarzyszenia, oraz sfery publicznej, a wykluczającego instytucje samego państwa. Wymienione tu domeny życia społecznego uznawane są za w zasadzie wyjęte spod bezpośredniej kontroli państwa.

Podobne prace

Do góry