Ocena brak

Społeczeństwo obywatelskie

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane było jako postać antypaństwowa. Najnowsza koncepcja społeczeństwa obywatelskiego to społeczeństwo współ obywatelskie, obejmujące to, co mieści się między życiem społecznym, a państwem, tzn. sferę prywatną (w której mamy do czynienia z władzą de facto).

Społeczeństwo obywatelskie jest dziedziną konfliktu ekonomicznego, politycznego, społecznego, religijnego, w który państwo nie ingeruje.

Jest sferą życia społecznego , z której wychodzą roszczenia wobec życia politycznego.

Społeczeństwo obywatelskie jest polem realizacji stowarzyszeń i organizacji.

W społeczeństwie obywatelskim możliwe jest osiągnięcie podmiotowości społecznej przez ludzi. Mieszczą się w nim źródła prawomocne i możliwe są konsensusy społeczne.

Podobne prace

Do góry