Ocena brak

Społeczeństwo masowe

Autor /Ivan Dodano /29.07.2011

Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa nowoczesnego jest jego masowość: fakt, że przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach. Występuje to we wszystkich kontekstach życia społecznego. Na przykład urbanizacja oznacza, że chodzimy po zatłoczonych ulicach, mieszkamy w „mrówkowcach" razem z setkami lokatorów, kupujemy wśród tłumów w supermarketach, jeździmy w kilometrowych korkach ulicznych. Industrializacja oznacza, że pracujemy w wielkich fabrykach, urzędach, instytucjach wśród setek innych pracowników.

Powszechność edukacji sprawia, że uczymy się w przepełnionych klasach, siedzimy na podłodze w salach wykładowych, tłoczymy się na egzaminach. Masowość wypoczynku oznacza, że opalamy się na przepełnionych plażach, tłoczymy w kinowych „multiplek-sach", dusimy w dyskotekach i ekscytujemy w tłumie kibiców na stadionach. Nawet modlimy się niekiedy wśród miliona wiernych, gdy mszę celebruje Papież. Masowe formy osiedlania się, masowa produkcja, masowa konsumpcja, masowa edukacja, masowa rozrywka, masowa kultura, masowa komunikacja, masowa religijność itp. - to typowe cechy nowoczesności.

W społeczeństwie masowym aktywność zbiorowa staje się powszechną formą życia społecznego. Wyróżnimy trzy rodzaje aktywności zbiorowej: działania masowe, zachowania zbiorowe i działania zbiorowe, ze szczególnie ważnym przejawem tych ostatnich, jakim są ruchy społeczne. Podstawowa różnica między tymi trzema formami aktywności zbiorowej to stopień rzeczywistej wspólnoty działania. Są tu trzy możliwości. Po pierwsze, ludzie działają tylko podobnie, choć niezależnie od siebie, bez osobistego kontaktu, osobno. Po drugie, znajdują się w bezpośredniej bliskości i doświadczają tych samych sytuacji, ale jeszcze działają jakby obok siebie, paralelnie raczej niż wspólnie. Po trzecie, ludzie rzeczywiście działają razem, w powiązany i skoordynowany sposób, dla realizacji wspólnych celów. Zanalizujmy te trzy przypadki kolejno.

Podobne prace

Do góry