Ocena brak

Społeczeństwo i system kulturowy wielonarodowy

Autor /Jaro Dodano /29.05.2011

Wielonarodowy – do tej struktury społeczno – kulturowej wchodzi wiele grup etnicznych, ale jedna z nich jest narodowotwórcza. To ona nadaje ton całemu procesowi społeczno – kulturowemu. Jest to grupa dominująca. Rola innych grup jest dwojaka. Mogą być one całkowicie zdominowane i adaptują się do systemu naczelnej grupy lub funkcjonują we własnym systemie kulturowym. Mniejsze grupy domagają się swoich praw i niezależności.

Podobne prace

Do góry